Şubat 22, 2006

Yahudi Soykırımı

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Jump to: navigation, search
Musevi felsefesi
İnanç esasları  •  Seçilmişlik  •  Alaha
Tanrı  •  Kabala  •  Soykırım - Holokost
Mesih  •  Musevi ahlakı  •  Kader
Kaşerut  •  Tevazu  •  Minyan  •  Tsedaka
Dini metinler
Tevrat/Tora  •  Tanah  •  Talmud  •  Zohar
Humaş  •  Sidur  •  Mişna Tora  •  Arba Turim
Şulhan Aruh  •  Tosefta  •  Mişna Berurah
Tanya  •  Midraş  •  Piyutim
Kutsal Şehirler
Kudüs  •  Safed  •  Hebron  •  Tiberia
Musevi Bayramları
Şabat  •  Roşaşana  •  Yom Kipur  •  Sukot
Simhat Tora  •  Hanuka •  Asara BaTevet
Tu Bişvat  •  Purim  •  Pesah
Şavuot  •  9 Av  •  Şaloş Regalim
Önemli şahsiyetler
Avraham  •  Moşe  •  Dvora  •  Rut  •  David
Şlomo •  Eliyahu  •  İlel  •  Şamay  •  Raşi
İbn Ezra  •  Rif  •  Ramban  •  Gersonides
Saadia Gaon  •  Rambam
Baal Şem Tov  •  Tosafistçiler
Yosef Alba  •  Yosef Karo  •  Ovadia Yosef
Musevi hayatı
Brit mila  •  Bar mitsva  •  Şiduh  •  Evlilik
Nida  •  İsim koyma  •  Pidyon  •  Cenaze
Okullar
Yeşiva  •  JTS  •  HUC  •  YU
Dini roller
Kohen  •  Haham  •  Hazan  •  Mohel
Dayan  •  Maşgiah  •  Roş yeşiva  •  Gabay
Şohet  •  Menaker  •  Kabar  •  Tokea
Dini binalar
Tapınak  •  Sinagog  •  Mikve
Musevi Ayin sistemi
Musevi Ayinleri  •  Şahrit
Minha  •  Ma'ariv (veya Arvit) •  Avdala
Musevi dilleri
İbranice · Ladino · Yidiş
Aramice · Yahudi Arapçası
Musevi etnik bölünmeler
Aşkenaz Museviler · Sefarad Museviler
Parsim · Buhara Musevileri
Doğulu Museviler · Temani
Musevi mezhepleri
Musevilik  •  Karaylar  •  Samaritler
Tutucu musevilik  •  Ortodoks Musevilik
Hasidizm  •  Beta Israel
Reformist musevilik  •  Hümanist musevilik
Yeniden yapılanmacı musevilik
Dini Objeler
Talet  •  Tefilin  •  Kipa  •  Şofar
Tsitsit  •  Mezuza  •  Menora  •  Hanukiya
Musevi duaları
Şema  •  Amida  •  Alenu  •  Kal Nidre
Kadiş  •  Alel  •  Ma Tovu  •  Kiduş
Musevilik ve Diğer dinler
Hristiyan  •  Judeo-Hristiyan
Hristiyan Musevi ilişkileri  •  İslam
Katoliklik  •  Çoğulculuğa Musevi bakışı
Judeo-Islamic  •  Paganizm  •  İbrahimi

Yahudi Soykırımı, 2. Dünya Savaşı sırasında, Nazi Almanyası ve işbirliği yapan diğer devletlerce Avrupa Yahudileri ile diğer bazı gruplara karşı gerçekleştirilmiş olan, devlet destekli ve sistemli eziyet ve soykırımı tanımlayan terimdir. Holocaust kelime anlamı (Eski Yunanca ολοκαύτωμα, olokáutoma: "Yakım kurbanı") kelimesinden kaynaklanır. Bazı Museviler Shoa (Şoa) (İbranice: "Felaket, büyük kayıp")kelimesini kulanırlar.

Yahudi Soykırımı'nın ilk ögeleri arasında Kristal Gece olayları ve T-4 Ötanazi Programı bulunur. Bu başlangıçlar daha sonra, kitlesel ve merkezden örgütlü bir çabayla oluşturulan idam mangaları ve yok etme kamplarının kullanımına ve Nazilerce hedef alınan nüfusların olası her ferdini yok etme çabasına dönüşmüştür. Kelime anlamı:Katliam. Genellikle II. Dünya savaşında Almanların, Yahudileri katletmesi anlamında kulanılan bir kavramdır.

HOLACAUST MEMORIAL MUSEUM : Yahudi Soykırım Müzesi :1933-1945 yıllarında 2. Dünya savaşı sırasında Hitlerin emiryle öldürüldüğü söylenen yahudilerin anısına açılan müze. Fotoğraf, film ve soykırımdan kurtulmayı başaran kişilerle yapılan röportajların yanı sıra, nazi kampının bir örneği ve ölen kişilere ait kişisel eşya sergilenmektedir.