Şubat 22, 2006

Yakutça

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Jump to: navigation, search
Bu ansiklopedi maddesinin biçim olarak Vikipedi standartlarına ulaşması için elden geçirilmesi gerekmektedir.

Düzenleme yapıldıktan sonra bu açıklama silinmelidir.


Yakutça bir Türk lehçesidir.

Yakutça bir söz ve Türkçe karşılığı.

)Kineke sitel s'inçe vırtat. Yimika valli kirantaş iltim. Min akatin s'avna vıratın. Mana pir uyıha otpusk paçis.

2)Olorbutaağar üleebit orduk. Min ubayım saxa oskuolatıgar baar. En olus türgennik sañarağın. Iti oğo tüünneri ıtıır. Miexe sıttık haata uonna xoluoha naada.

akutça (Prof. Dr. Talat TEKİN)

1. Olorbuttâğar ülelêbit orduk = Çalışmak oturmaktan (harf. "oturmaktan çalışmak") daha iyi(dir). 2. Min ubayim saha oskuolatığar bâr = Benim ağabeyim Yakut okulundadır. 3. Bihigi at mïnen barıahpıt = Biz at(a) binip gideceğiz.

4. Haydah oloroğut? = Nasılsınız? (harf. "Nasıl yaşıyorsunuz?")

5. En olus türgennik sañarağın = Sen çok hızlı konuşuyorsun.

6. Min sahalì kıratık öydüübün = Ben Yakutça biraz anlarim

7. Bihigi sarsıarda erde turabıt = Biz sabahleyin erken kalkarız 8. İti oğo tüün ıtìr = O çocuk gece(leri) ağlar.

9. Miehe sıttık hâta uonna holuoha nâda = Bana yastık kılıfı ile galoş gerek.

10. Bu son sieğe olus kılgas = Bu ceket(in) yen(leri) çok kısa.