Şubat 24, 2006

Vird

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Jump to: navigation, search

Vird bit tasavvuf terimidir. Tasavvuf inancındaki zikrin bir çeşidi.

Tasavvufta belirli sayıda Allah denilerek nefsin durulmasını hedefleyen zikir çeşidine vird denir. Nakşibendi tarikatında gizli zikir esasken Kadiri tarikatı açıktan zikri tercih etmiştir. Sadatı Kiram'ın ismini ezberlemeden İhlas suresi zikri yapılır. İsimler ezberlendikten sonra; günde 5000 den başlayan Kalp zikri, 21000'den sonra Letaif zikri, 100000'den sonraysa Nefy u isbat zikrine başlanır yani Lailaheillalah denir.

Kalp Zikri

Letaif Zikri

kalp dersi 5 binde başlar ve her artırma 2 bin olmak üzere 21 bine kadar gelir. 21 binden sonra 23 bin atlanır, ve 25 bin letaif zikri başlar. letaif zikri 101 binde son bulur. kalp dersi yapılırken sağ el kalbin üzerinde durur. letaif zikrinde ise kalpde dahil olmak üzere 6 bölgede bulundurulur. bu 6 bölgeyi kısaca şöyle belirtebiliriz. kalp, ruh, sır, hafa, ahfa ve nefistir. bunların yerleri ise şöyledir. kalp sol memenin 4 parmak altında, ruh sağ memenin 4 parmak altında, sır sol memenin 2 parmak üzerinde, hafa sağ memenin 2 parmak üzerinde, ahfa gırtlak çukurunun 2 parmak altındadır, nefis ise iki kaşın arasındadır. örneğin salik 37 bin çekiyor bu sayıyı 6 letaifesi üzerinde tamamlar. ve 101 bine yaklaştığında bu letaifeler allah demeye, 101 bine geldiğinde ise vücudunun her yeri allah diyerek zikretmeye başlar. buna sultani zikir denilir. sultani zikir hasıl olduktan sonra salike nefyu isbat zikri telkin olunur. bu zikir şekli nakşibendi halidiye koluna aittir.

Nefy u isbat zikri