Şubat 27, 2006

Vedalar

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Jump to: navigation, search

Vedalar (Sanskritçe: वेद), Aryan din edebiyatının tamamını içine alan bir terimdir. Hinduizm dinine inananlar için kutsaldırlar ve yine bu dine inananlar için açığa çıkmış bilgidirler. Veda kelimesi bilgi manasına gelir ve İngilizce farkında olmak manasına gelen wit sözcüğüyle aynı kökene sahiptir.

Birçok Hindu, Vedaların yaratılışın başından beri var olduğuna inanır. Vedaların en yeni bölümleri yaklaşık M.Ö. 500 senesi civarında ortaya çıkmışken, en eski metin (RigVeda) yaklaşık M.Ö. 1500 yıllarına aittir. Fakat birçok Hint bilimciye göre metinler yazılmadan önce uzunca bir süre devam eden bir sözel gelenek mevcuttu.

Vedalar dört bölümden meydana gelmiştir:

  1. Rigveda
  2. Samaveda
  3. Yajurveda
  4. Atharvaveda

Hemen hemen bütün vedalarda ilâhi, dua, hayata dair prensipler, tılsım ve büyü ile ilgili konular, harmanlanmış bir şekilde, ele alınmıştır.

Hinduizm'in vedalar dışındaki mukaddes metinleri; Brahmana, Upanişad ve Aranyaka'lardır. Bunların dışında daha önemsiz bazı dini metinler de bulunmaktadır.