Şubat 27, 2006

Varna Savaşı

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Jump to: navigation, search

10 Kasım 1444 Tarihinde, Macar, Leh, Papalık ve çeşitli balkan milletlerinden oluşan, Jan Hunyadi komutasındaki Haçlı ordusu ile II. Murat önderliğindeki Osmanlı ordusu tarafından Varna’da gerçekleştirilmiştir.

II. Murat, Dönemin padişahı olan 12 yaşındaki oğlu Fatih Sultan Mehmet’in (II. Mehmet) yaşından beklenmeyecek bir üslupta ordularının başına geçmeye davet eden mektubu ve Veziriazam Çandarlı Halil Paşa’nın çağrısı üzerine askerleri ile beraber Manisa’dan İstanbul boğazına doğru hareket eder. Oradan, asker başına birer duka altın vererek; Ceneviz gemileriyle Rumeli'ye geçer. Oğlu II. Murat ve Veziriazam Çandarlı Halil’i, Edirne’de bırakarak Varna’ya doğru haçlı ordularını karşılamak üzere hareket eder.

İki ordu Varna’da karşılaşır. Sultan Murat’ın bulunduğu yerde, bir hendeğin yanında; haçlıların, dönem kardinali Çezarini’nin Macar kralını; Papa’nın onayı olmadığından dolayı geçersizdir diyerek ihlaline ikna ettiği Sergedin anlaşması'nın metni asılıdır.

Haçlı ordusunun sol kanadı, Varna bataklıkları tarafındaydı. Sağ taraf tamamen açık bulunduğundan Macarların hemen bütün kuvvetleri bu taraftaydı. Macar bayrağı, Erlau piskoposunun muhafazasına verilmişti. Ordu kuvvetleri, kardinal Çesarini, Franko ve Erlan piskoposunun arasında taksim edilmişti. Varadin piskoposu, ordunun arkasını, eşya ve top mühimmatını korumaktaydı. Kral Vladislas ortada yer aldı.

Haçlıların bu nizamına göre Sultan Murad Han, ordusunu kademeli olarak tertip etti. Kuvvetlerin en mühim kısmını iki sıra üzerine yerleştirdi. Harp, Rumeli’de olduğundan, usul gereğince Rumeli beylerbeyi Turhan Bey, Rumeli askeriyle sağda, Anadolu beylerbeyi Karaca Bey de, Anadolu askeriyle sol cenahta yerlerini aldılar. Osmanlı ordusunun başkumandanı II. Murat da yanında yeniçeriler olduğu halde ortada üçüncü sırayı teşkil eden bölümdeydi. Savaşın idare yeri, biraz yüksekçe bir tepe üzerinde kurulmuştu.

Haçlı ordusunun şiddetli saldırısıyla Osmanlı ordusunda panik havası meydana geldi. Haçlı orduları zırhlıydı ve az feragat veriyorlardı. Bu durum Osmanlı ordusunu zor durumda bırakıyordu. Hunyadi Yanoş ordusunu disiplinli bir şekilde idare ederken, Osmanlı ordusunun yenilme emareleri göstermesi üzerine; Macar Kralı Ladislas (Wladislas) savaşın başarısını tamamen hunyadi Yanoş'a bırakmak istemediği için yerinden ayrılarak savaşa katıldı. Osmanlı ordusu merkeze doğru saldıran Haçlı ordusunu geri çekmek için yanlara doğru açıldı ve ortada kalan haçlı ordusu bu şekilde; Osmanlı ordusunun şiddetli saldırıları sonucu yenildi.

Savaşta Macar kralı Ladislas başına aldığı balta darbesi sonucunu yaşamını yitirdi. Ölen kralın başını yeniçeriler II. Murat han'a getirdi. Sultan Murat tarafından ölen kralın başı, yeminini bozduğu Sergedin anlaşmasının yanında, savaş sırasında teşhir edildi.

Varna savaşı tarihin en büyük imha savaşlarından biridir. Bu savaştan sonra ismini kurtarmak isteyen Hunyadi Yanoş tekrar ordularını toplayarak, kendisine katılmak istemeyen Sırbistan’ı işgal edip Tuna’yı geçecek ve Kosova Meydan Muhaberesinde Osmanlı ordusu ile tekrar karşılaşacaktır.

Kaynaklar=