Şubat 18, 2006

Yerel yönetim

Yerel yönetim[EXTRACT]

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Jump to: navigation, search

Yerel yönetimler, ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklüklerdeki topluluklarda yaşayan insanların, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluşturulmuş olan anayasal kuruluşlardır.

Yerel yönetim organları

Karar organı Yürütme organı
İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Vali
Belediye Belediye Meclisi Belediye Başkanı
Köy İdaresi Köy İhtiyar Meclisi Köy Muhtarı

Anayasada tanımlanmış olan yerel yönetim kapsamında

  • İl Özel İdareleri
  • Belediyeler ve
  • Köy İdareleri yer almaktadır.

İl Genel Meclisleri, Belediye Meclisi, Belediye Başkanı, Köy İhtiyar Meclisi ve Köy Muhtarı seçimle göreve gelmektedir. Valiler ise atama ile göreve gelmektedir.

Yerel seçimler 1982'den itibaren Anayasanın 127. maddesi gereğince 5 yılda bir yapılmaya başlanmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu'ndan devralınanlarla birlikte 1923'de 436 olan belediye sayısı bugün 3215'e yükselmiş bulunmaktadır. Bunlardan 16'sı büyükşehir, 65'i il merkez belediyesidir.

Dış Bağlantılar

Yerelnet