Şubat 21, 2006

Yek

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Jump to: navigation, search

Bir; tek.

Birleşik Sözler

  • Yekdiğeri: Birbiri, ötekisi.
  • Yeknesak: Biteviye, tekdüze, tek örnek, monoton.
  • Yekpare: Bir parçadan oluşan, tek parça, bütün / Tek parça olarak, bütün olarak
  • Yekvücut: Birlik.
  • Ciharıyek: Oyunda (tavla) zarlardan birinin dörtlü, öbürünün birli düşmesi.
  • Hepyek: Tavla oyununda zarların tek benekli yönlerinin üste gelmesi.
  • Pencüyek: Tavla oyununda zarların üst yüzünün birinin beşli, öbürünün birli gelmesi.
  • Şeşyek: Tavla oyununda atılan zarlardan birinin altı, öbürünün birli gelmesi.
  • Düyek: Türk müziğinde bir usul.
  • Yeke yek: Teke tek.
Bu sayfa VikiSözlük'e taşınmaya adaydır(Kasım 2005).Bu metin ansiklopedik bir makaleden çok bir sözlük yazısına benzemektedir. Lütfen makalenin VikiSözlük kriterlerine uyup uymadığını inceleyin. Makaleyi düzenleyerek, ansiklopedik bir yapıya kavuşturabilirseniz lütfen düzenleyin ve bu uyarıyı kaldırın. VikiSözlük'e taşı