Şubat 21, 2006

Yazlık Köyü

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Jump to: navigation, search
Bu ansiklopedi maddesinin biçim olarak Vikipedi standartlarına ulaşması için elden geçirilmesi gerekmektedir.

Düzenleme yapıldıktan sonra bu açıklama silinmelidir.


Coğrafi konumu

Yazlık köyü(ivyan) Trabzon ili Of ilçesi'ne bağlı Of'a yaklaşık 7 km uzaklıktadır.Of ilçesinin Güneybatısında kalmaktadır.Doğusunda işkenaz köyü batısında ise Sürmeye bağlı Mahno köyü yer almaktadır.Kuzeyden ise karadenize kıyıdır.Köy aşağı ivyan(sahil,Soğukpınar) ve yukarı ivyan(Yazlık Köyü) olarak ikiye ayrılmaktadır.

Konu başlıkları

[gizle]

Görünüm
Enlarge
Görünüm

Tarihçesi

Köyün tarihi hakkında pek fazla bir bilgi yoktur.Köy 1898 yılına kadar Sürmene ilçesine bağlı iken bu tarihten sonra Ofa bağlanmıştır.Köyün adı Osmanlı belgelerinde Ebuyan olarak geçmektedir. [["Tarih: 29/B /1315 (Hicrî)Dosya No:1351Gömlek No:1315/B-13Fon Kodu: İ..DH.. Sürmene kazasına muzaf Ebuyan karyesinin merkez kazaya uzaklığı, Of kazasına ise yakınlığı dolayısıyla Of kazasına ilhakı"]] 1878 yılında yapılan nufus sayımına göre köy 110 hane ve 400 nufusludur ve köyde Gayrimüslim nufus yoktur.1923 yılındaki nusuf mübadelesinde önce Zisino Doğumlu Papaz Yorgos Papadopulos'un köyle ilgili yazdığı notlar şöyledir." Of -Sürmene sınırına yakın İvyan denilen Türk köyü vardır.Ziraat ,hayvancılık ve az olmakla birlikte denizcilikle uğraşırlar.Köyde çok iyi ustalar var.Yapıcılık ve marangozlukla uğraşırlar. Rumca konuşan köylerin içinde tek ivyan köyü (ke)ile konuşur,(ce)bu köyde kullanılmıyor."

Ulaşım

İvyan köyüne Trabzon yönünden ulaşmak için Trabzon dan Rize ye giderken Sürmene Camburnu mesire alanını 1.5 km geçtikten sonra Soğukpınar köyünden ayrılan asfalt yoldan 2.5 km yukarıya gittikten sonra ulaşılmaktadır. Of yönünden ulaşmak için ise Sürmene yönüne doğru Kale mevkiini geçtikten 1 km sonra sahil yolundan ayrılan asfalt yol ile ulaşılmaktadır.

Demografik Yapı

Bügün köy 400 hane ve yaklaşık 1000 nufusdur.Köyde belli başlı 7 mahalle bulunmaktadır.Bunlar;Kaban, Zeya, Melet,Mollaahmetli,Karaahmetli,Makravasli ve iftolon dur.Mahalle adları genellikle oraya ilk yerleşen sülalelerin adları veya lakaplarından oluşmaktadır.Mahalleler arasında nufus haraketleri bugün bile mahalle sakinleri tarafından hoş karşılanmamaktadır.Bugün köy nufusuna kayıtlı ve hayatta olan kişi sayısı 9-10 bin civarında olup büyük coğunluğu istanbul ve cevre illerde yaşamaktadır.Köyün İstanbul merkezli Yazlık köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği adı altında faaliyet gösteren bir derneğivardır.

Yer İsimleri

Kaban, Zeya, Melet,Mollaahmetli,Karaahmetli,Makravasli,iftolon,Kukurut,Pilav dağı,Orzar,Fotfot,Kofarak,Afra, Kacolim,koruk,makri,kambo vs

Köyde yetişen bitkiler

Çay,fındık,mısır,bakla,mandalina,kivi,armut,elma,lahana,pazı,Karayemiş,erik ,muşmula vs

Köyde kullanılan lâkaplar

Duvri,Faşfuş,Urusunhasan,Körmenfuş,firfir(köy muhtarı),filor(halam) vs

Bitki örtüsü

Yörede bol yağış olmasından dolayı gür orman alanları mevcuttur. Yöredeki orman örtüsünün kendi kendini yenileyebilme özelliği vardır. Kesilen ağaçların yerine yenileri dikilmeden orman örtüsü kendi kendine büyüyüp gelişebilmektedir.

Kıyı şeridinde orman yerine küçük ağaç toplulukları göze çarpar. Burada en yaygın çeşit olarak fındık, taflan, kızılcık, üzüm, muşmula, defne gibi küçük ağaçlar ile çalı ve sarmaşıklar yetişir. Bunun yanında narenciye ürünlerine rastlamak da mümkündür. Kıyı şeridinde nüfus yoğunluluğunun çok olmasından dolayı doğal bitki örtüsü tahrip edilmektedir.

Denizden 300-400 m yüksekliğe kadar olan yerlerde kızılağaç, meşe, kestane, ceviz vb. olan orman tiplerine rastlanır. Daha yükseklerde ormanlar alan ve büyüklük olarak birleşir. Dağların denize bakan ve daha nemli olan kuzey yamaçları daha yeşildir. Yükselti 600-800 m.yi aşınca yüksek dağların etek ormanları gözükmeye başlar. Bu ormanlarda en yaygın olan türler; kışın yapraklarını döken meşe, gürgen gibi ağaçlardır. Ancak bu tür ormanların önemli bir kısmı orman kazanmak amacıyla insanlar tarafından tahrip edilmiştir.

Yükseklik arttıkça dağ ormanları ortaya çıkmaya başlar. Bu yükseklik 1200 m.ye gelene kadar yapraklı ağaç çeşitleri ormanları meydana getirir. Bunlar arasında en çok meşe, kestane, şimşir, kızılağaç ve ıhlamur ağaçları göze çarpar. 1200-1600 m. arasında orman çeşitleri yapraklı ve iğneli ağaçlardan oluşan karışık ormanlardır. 1600 m.den sonraki yükseklik kuşağında çam, ladin ve köknar gibi ağaçlardan meydana gelen iğneli ormanlar göze çarpar. Bu ormanlar 2000-2300 m.ye kadar uzanır. Daha yüksek yerlerde ormanlar kaybolur yerini çayırlar ve dağ otlakları alır.

Genellikle sık ormanlar 1200-1600 m. aralarında yer alır. 1600 m.den yüksek olan yerlerde en çok çam ormanları görülür.

İklim

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iklim tipi özelliklerine sahiptir. Yağışların her mevsimde bol olması ve sürekliliği, yöre iklimini etkiler. Yağışın en fazla olduğu dönem Sonbahar mevsimidir.

Denizin düzenleyici etkisi termostat görevi gördüğünden, hem günlük, hem yıllık sıcaklık farklılıklarının fazla olması önlenir. Yaz aylarında fazla sıcak olmadığı gibi, kış aylarında da dondurucu soğuklar görülmez. Her mevsim yağışlı, yazları serin, kışları ılık geçer.

Ardındaki dağların birden yükselmesi dolayısıyla yamaç yağışları gerçekleşir.

Rüzgarların esiş yönleri ve şiddet dereceleri mevsim özelliklerine bağlı değişiklikler gösterir. Genel olarak;

  • Güneybatı yönünden eserek etkili olan Lodos
  • Kuzeydoğu yönünden esen Poyraz
  • Güneyden eserek etkili olan Kıble

rüzgarları görülür.

Resimler

Görünüm
Enlarge
Görünüm
Görünüm
Enlarge
Görünüm
Görünüm
Enlarge
Görünüm
Görünüm
Enlarge
Görünüm
Görünüm
Enlarge
Görünüm
Görünüm
Enlarge
Görünüm

Dış bağlantılar