Şubat 22, 2006

Yakubi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Jump to: navigation, search

Tanım

Süryani Kadim Kilisesi'ne bağlı olanlar veya bu mezhebe verilen gayr-i resmi tanımlama.

Tarihçe

Başlangıçta Antakya Patrikliğine bağlı olan Süryaniler Kadıköy Konsil'inden sonra ayrılarak kendi patrikliklerini kurmuşlar. Monofizit görüşü benimsemişlerdir. Süryani Kilise'sinin kurucusu Yakup Baradai (543)olmakla beraber, Süryaniler çok daha önce Hristiyanlığı kabul ettiklerinden Yakubi tanımlamasını kullanmazlar.

Günümüzde

Patriklik Merkez'inin adı her ne kadar Antakya Süryani Patrikliği olsa da Matriklik merkezi bugün Şam'da bulunmaktadır. Yüzyılın başında ise Patriklik Merkezi Mardin şehriydi.

Süryani Kadim Kilisesi'inde Patriğe bağlı 20 Metropolit bulunmaktadır. Bunların 3 tanesi Türkiye'de bulunur.