Şubat 22, 2006

Yağış

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Jump to: navigation, search
Bu ansiklopedi maddesinin biçim olarak Vikipedi standartlarına ulaşması için elden geçirilmesi gerekmektedir.

Düzenleme yapıldıktan sonra bu açıklama silinmelidir.


Atmosferden yeryüzeyine düşen sıvı yada katı haldeki suya yağış denir. Yağış çisenti, yağmur, kar, sulusepken veya dolu şeklinde olabilir.

Yağmur: Çapı 0.5 mm den daha büyük olan düşen su damlacıkları. Yağmur denildiğinde, belli bir süre içinde aynı şiddette yağış kastedilir.

Hafif şiddette yağmur: Metre kareye bir saat içinde düşen su miktarı 2.5 mm veya daha az.

Orta şiddette yağmur: Metre kareye bir saat içinde düşen su miktarı 2.5 mm - 7.5 mm arası.

Şiddetli yağmur: Metre kareye bir saat içinde düşen su miktarı 7.5 mm veya daha fazla.

Çisenti: Çapı 0.5 mm den daha küçük olan düşen su damlacıkları. Hava içinde uçuşurlar, fakat sis gibi asılı kalmazlar, yere düşerler.

Hafif çisenti: Yatay görüş uzaklığı 1 km veya daha fazladır.

Orta şiddette çisenti: Yatay görüş uzaklığı 500 m ile 1 km arasında değişir.

Şiddetli çisenti: Yatay görüş uzaklığı 500 m nin altındadır.

Sağanak: Küçük bir alana yağmurun aralıklarla yağmasıdır. Şiddetli yada hafif olabilir. Geniş bir alanı kaplamaz ve bir-iki saatten fazla sürmez.

Kar: Altıgen buz kristallerinden oluşur. Kar genel olarak su buharının doğrudan buz kristallerine dönüşmesiyle yağmaya başlar.S

İri kar: Kar kristallerinin birleşmesinden oluşur.

Kar sağanağı: Geniş alanları kaplamayan, uzun sürmeyen ve aralıklarla yağan kar.

İnce kar: Çok küçük kar kristallerinden oluşmuş kar çisentisi.

Yuvarlak kar tanecikleri (bulgurcuk): Donma noktasının altında bulunan aşırı soğumuş su damlacıklarının düşerken beyaz ve mat buz kristallerine dönüşmesi ile oluşur. Gök gürültülü fırtınalarda buna yumuşak dolu da denir.

Sulusepken: Yağmur veya çisenti damlacıkları düşerken donar ve suluspkeni oluşturur. Çapları 7.5 mm den daha küçüktür.

Donan yağmur veya çisenti: Yağmur ve çisenti yağarken 0 oC ın altına kadar soğur fakat buz haline dönüşmez. Aşırı soğuk bu damlacıklar çarptıkları yüzey üzerinde buz kristallerine dönüşür.

Buz fırtınası: Bol miktarda donan yağmura sahip bir fırtına ağaçları, enerji nakil hatlarını ve yolları buzla giydirirler.

Dolu: Düşen, kabaca yuvarlak şekilli ve çapı en az 5 mm olan buz tanecikleri. Dolu gök gürültülü fırtınalarla gelir. Dikey akımlarla aşırı derecede soğumuş su damlacıkları yuvarlak kar taneciklerine çarparak onların üzerinde toplanır ve büyürler.

Gök gürültülü fırtına: Şimşeklerin çaktığı yağmur yada kar sağanağı. Gök gürültüsü mutlaka şimşek tarafından yaratılır. Aşağı ve yukarı akımlar çok şiddetlidir.

Gökgürültülü kar: Şimşeklerin çaktığı kar sağanağı.

Şiddetli gök gürültülü fırtına: Rüzgar hızının saatte 90 km yi aştığı, dolu çapının 20 mm den daha büyük olduğu bir gök gürültülü fırtınadır. Kasırgaları yaratabilir.