Şubat 22, 2006

Y jenerasyonu

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Jump to: navigation, search

Teorik olarak X jenerasyonu'ndan sonra gelen jenerasyondur. 1977 ile 1981 yılı itibariyle doğmuş olanları kapsadığı söylenir ; ancak jenerasyon Vietnam savaşı sonrasında, çoğunluğu ekonomist (iktisatçi) olan aralarında masonlarından tutun, dünya'nin dört bir yanındaki ülke insanlarının (Japonlar dahildir) bir nevi topluca yarattığı dünya'nin ilk global jenerasyonudur.

Vietnam savaşı 1975 yılında sona erdi; Vietnam savaşı'nin başladığı 1964 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iktisatçılar (karar aşaması falan 1963 civarında gerçi) kontrol edilebilecek yeni bir jenerasyonu yaratmak amacıyla X jenerasyonunu planını ortaya koydu. Fikir olarak global olan, ancak global dünya ile kontak kurulmadan yaratıldığı için tıpkı Vietnam savaşı gibi başarısızlıkla sonuçlandı. Savaş sonrasında bu sefer dünya'daki bir çok uzman'in analizleri doğrultusunda Y jenerasyonu için start verildi.

Bu elbette bir süreç aldı, bu jenerasyon insanları'nin Vietnam savaşından bihaber olması gerekiyordu. Tam olarak jenerasyon temalarının oluşturulması ve uygulanmaya başlanması da 1977 yılına denk geldi. 1981 yılına kadar da bir takım tamamlamalar yapıldı. Ana temalar olarak İletişim (Communication) (1977) , Medenilik (Civilization) (1977) , Teknoloji (1980) ve Globalizm (1981) seçildi.

Bu vesile ile bu dönemlerde doğmuş insanlara teknolojik olarak daha fazla imkan sunuldu. Örneklerle sunmak gerekirse, ebeveyinler poker, tavla gibi oyunlar oynarken; Y jenerasyonu bilgisayar oyunu oynadı. Gameboy'larımız, Atari'lerimiz, bu dev jenerasyon statüsü altında desteklenen oğlulardan bir kaçıydı. Bu tarz şirketlerin hiçbiri, gelişim süreçleri döneminde tek bir kuruş ülkelerine vergi ödemediler.

İletişim konusunda da gerek telefon, gerek cep telefonu, gerek interaktif dünya'nın temellerinin atılmasının sebebi y jenerasyonuydu. Amaç olan kaide, bu jenerasyonun 18 yaşına gelmeden önce bir telefon sahibi olmasıydı. Lakin 1995 - 1998 yılları yeryüzünde medeni olan her ülkede y jenerasyonu bireylerinin bir telefon sahibi olduğu dönemi temsil etti. Bunun yani sıra, televizyonculukta da ve sinema da da global olarak yeryüzündeki tüm kültürlere önem verildi. Böylece insanların birbirlerini daha rahat anlaması için bir taban oluşturuldu. Bill Clinton da bu jenerasyonun temellerini oluşturan ve uygulanmasında öncülük etmiş dünyaca ünlü liderlerden sadece biridir.

Medenilik konusunda, insanlara verilen eğitim doğrultusunda insanların daha az vahşi olduğuna kanaat getirildi. Bu yüzden gerek işyerlerinde, gerek statü olarak kabul görme de; daha önceki jenerasyonlarda olmadığı kadar eğitim mühim oldu. Daha öncelerinde master veyahutta doktora yapmış insanlar oldukça az iken; y jenerasyonu için master yapılması gereken; doktora da yapılması halinde büyük kolaylık sağlayıcı etken olmuştur.

Teknolji konusunda, sanırım Y jenerasyonuna ait herkes yaşamları süresince dünya'nın teknoljojik olarak ne kadar çok ilerlediğini görmüstür. Her gün yeni buluşlar, yeni kolaylıklar, yeni ürünler sunulur teknoloji marketimize. Bu da y jenerasyonunu her zaman bir adım sonrasında düsünmeye itmiştir.

Globalizm de, Y jenerasyonu içerisinde kulağa garip gelecek ama Amerika Birleşik Devletleri'nin kabul etmekte zorlandığı en büyük amaçlardan biridir. O güne kadar emperyalist düşünceler sunulmuştu; ancak hiç kimse dünyadaki bütün kültülerin bir ahenk içerisinde iç içe olmasını hem kabul edemiyordu, hem de bunun sorun teşgil edeceğini sanıyordu. Ancak bilimsel çalışmalar, globalizm'in uluslarası savaşların önünü keseceğini sundu ortaya. Bu yüzden Y jenerasyonu, bir kaç kültürün entegre olduğu müzikler dinledi ve filmler izledi. Bu yüzden Y jenerasyonu, yeryüzündeki tüm ürünlerinden olanakları el verdiğince haberdar oldu. Bu yüzden de belki de global bir market oluştu.

Y jenerasyonunun takibi, 2001 yılında sona erdi. Sona erdiren olay da; George W. Bush'un Amerika başkanı olması ve jenerasyon amaçlarını saçma olarak görmesiydi. Bu konuda da daha önce muhalefet etmiş başkan yardımcısı Dick Cheney'nin önderliği olduğu kuşkusuzdu tabii.

Y jenerasyonu şu ana kadar yaratılmış en eğitimli, en medeni, en teknolojiye açık, bilgiyi kaynaklarından öğrenebilen, global olarak dünyayı keşfetmeye çalışan insan topluluğudur. 2004 seçimlerinde Amerika'da Demokratlar'ın büyük bir ihtimal ile tekrar seçilmesiyle bu jenerasyonun takibi veyahutta yeni bir jenerasyon tekrar yaratılacaktir. Bunun amacı da; savaşsız, insanların birbirlerini olduğu gibi kabul ettiği, herkesin birbirinden haberdar olduğu, eğitimli insanların cahil insanlara nazaran daha üstün olduğu ütopik bile olsa cennetvarı bir dünya yaratmaktır.