Şubat 22, 2006

XLink

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Jump to: navigation, search

XML Bağlantı Dili veya kısaca XLink, XML dökümanlarının bağlantılarını yönetmeye yarayan bir dildir. W3C standardıdır.

XML'de bağlantı verme iki kısımdan oluşur: XLink ve XPointer. XLink bir dökümandaki dış bağlantıların nasıl oluşturulacağını belirleyen bir standarttır. Bağlantılar HTML'dekine benzer. Bir web dosyasını, URI kullanarak bir diğerine bağlamaya yarar.

Örnek bağlantı

<?xml version='1.0'?>
<document xmlns='http://example.org/xmlns/2006/dosya1' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink'>
 <heading id='birBaslik'>Bir dosya</heading>
 <para><anchor xlink:type='simple' xlink:href='#birBaslik'>Bir dosya</anchor>Baslik</para>
</document>

Dış bağlantılar