Şubat 23, 2006

Vural Yıldırım

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Jump to: navigation, search
Bu ansiklopedi maddesinin biçim olarak Vikipedi standartlarına ulaşması için elden geçirilmesi gerekmektedir.

Düzenleme yapıldıktan sonra bu açıklama silinmelidir.


Vural YILDIRIM

Müzik Bilimci : Adapazarı’nda doğdu. Mimar Sinan Güzel sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Etnomüzikoloji - Folklor Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans eğitimi gördü. Prof. Filiz Ali ile Müzik Tarihi, Prof. Dr. Ahmet Yürür ile Etnomüzikoloji’ye Giriş, Doç. Dr. Feza Tansuğ ile Dünya Müzikleri ve Müzik Yazarlığı, Prof. Dr. Akile Gürsoy ile Sosyal Bilimlere Giriş, Doç. Dr. Belkıs Kümbetoğlu ile Sosyal Antropoloji ve Araştırma Metotları, Doç. Dr. Meral Özbek ile Popüler Kültürler, Doç. Dr. Besim F. Dellaloğlu ile Eleştirel Teori Prof. Dr. Ö. Naci Soykan ve İsmail Tunalı ile Felsefe-Estetik, çalıştı. Prof. Dr. Edip Günay ile halen çalışmakta. Folklor/Edebiyat Dergisi’nde Etnomüzikoloji ve Mistik Müzik, Toplumbilim Dergisi’nde Kültürel Kimlik ve Müzik özel sayılarının editörlüğünü yaptı. İtalyan Opera salonunda (2002), Ada Kültür merkezinde (2000), Akatlar Kültür merkezinde (1999) halk müziği konserleri (Tarkan Koç ile) verdi. Orkestra, Folklor/Edebiyat, Motif, Simurg, Felsefelogos, Genç Sanat dergilerinde yazı ve makaleleri yayınlandı. Antropoloji derneği ve Müzikoloji derneği bültenlerinin yayın kurulunda görev aldı. 1997-2000 yılları arasında ÖzKartal adlı bölgesel gazetenin kültür/sanat danışmanlığını yaptı. Değişik üniversitelerde Popüler Müzik, Halk Müziği ve Değişim, Müzik ve Antropoloji vb. konferanslar verdi. Ulusal ve uluslararası Müzikoloji Sempozyumu düzenleme komitesinde görev aldı. Çeşitli sempozyumlarda bildiriler sundu. Panellerde yöneticilik yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmaları Merkezi ve Müzik Bilimleri dizisi ile ortaklaşa müzik söyleşileri düzenleyenler arasında yer aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Almanya’da katıldığı sanat festivali (kunstakademie-Münster, “Buluşma -Begegnung-) içinde “İfadeler” adlı performans çalışmasının müziğini (Tarkan Koç ile) yaptı. Müzik felsefesi ve estetiği, halk müziği, popüler müzik alanlarında çalışıyor. Müzik Felsefesine Giriş adlı kitabı (Tarkan Koç ile) Bağlam yayınlarından çıktı. Halen Bağlam Yayıncılık Müzik Bilimleri Dizisi editörlerinden.