Şubat 24, 2006

Viyana Kongresi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Jump to: navigation, search

"VİYANA KONGRESİ" 1815

1815 yılına kadar süren "Napolyon Savaşları"nın bozduğu Avrupa dengesini ve Avrupa monarşilerini yeniden kurmak için Büyük Britanya, Avusturya, Rusya, Prusya Viyana'da bir kongre topladılar. Bu Avrupa devletleri, Avrupa'daki statükoyu korumak için "Metternich sistemi"ni ortaya koydular. Sisteme adını veren Avusturya Başbakanı Metternich, statükonun silah gücüyle korunmasını savunuyordu. Ona göre ulusçuluk hareketlerinin acımasızca bastırılması ve ulus-devletlerin dağıtılması gerekiyordu. 1815'te Viyana'da kurulan sistem, Avusturya ve Rusya'nın Balkanlardaki işbirliğine, Prusya'nın Fransa ve Rusya'yı dengelemesine ve kıta Avrupasına bir ülkenin tek başına egemen olmamasına dayanıyordu.

Viyana Kongresi'nde alınan önlemler, Fransız İhtilali'nin ve dolayısıyla burjuva sınıfının kazanımlarının inkâr edilmesi olarak nitelendirilebilir. Avrupa monarşileri uzun süre, burjuva tipi üretim yapmalarına karşı feodal sistemi yaşatmaya çalışmışlar ve ulus-devlet kavramını yok saymışlardır. Metternich sistemine ilk tepkiler 1830 ve 1848 ihtilalleri ile gelmiştir. 1830 ihtilalleri Avrupa'da liberalizmi kuvvetlendirmiş, 1848 ihtilalleri sonucunda da "Metternich Sistemi" çökmüştür. Sistemin çökmesinin diğer nedenleri de Balkanlardaki Avusturya-Rus işbirliğinin, Rusya’nın kullandığı panslavizm politikası nedeniyle çatışmaya dönüşmesi ve burjuvazinin feodaliteye üstün gelmesidir.