Şubat 24, 2006

Virgül

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Jump to: navigation, search

Kelimenin diğer anlamları için Virgül (anlam ayrım) sayfasına bakınız.

Virgül, bir noktalama işaretine verilen isim. Kelime Fransızca kökenlidir. TDK sözlüğüne göre, "Yazılı cümlelerde birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasına konulan, kısa bir durmayı göstermek için kullanılan noktalama işareti"dir1. "," ile gösterilir. Eski Türkçe'de, "aralık, ara, kesinti" anlamlarına gelen fasıla sözcüğü bu noktalama işareti için, virgül yerine kullanılırdı. (bkz. Kamus-ı Türkî)

Kaynakça

1: TDK Güncel Türkçe Sözlük