Şubat 24, 2006

Vesile

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Jump to: navigation, search
  • Sebep, bahane Ör: "Arkadaşlar birer vesile ile dağıldılar ve beni onunla yalnız bıraktılar."
  • Elverişli durum, fırsat Ör: "Muhasebeci bir vesile ile işini methetti."

İlgili Deyim ve Bileşik Fiiller

  • vesile aramak: Bir fırsatını kollamak. Ör:"İkide birde içimizden birine çatmak için vesile arıyordu."
  • vesile bulmak: Sebep yaratmak, bahane göstermek. Ör: "Bir vesile bulup size takdim edilmek pek kolay bir iş oldu."
  • vesile olmak: Uygun ortam oluşmak. Ör: "Evinde bazen namaz kılar, ancak bir vesile olursa camiye giderdi."
Bu sayfa VikiSözlük'e taşınmaya adaydır.Bu metin ansiklopedik bir makaleden çok bir sözlük yazısına benzemektedir. Lütfen makalenin VikiSözlük kriterlerine uyup uymadığını inceleyin. Makaleyi düzenleyerek, ansiklopedik bir yapıya kavuşturabilirseniz lütfen düzenleyin ve bu uyarıyı kaldırın. VikiSözlük'e taşı